+48 83 355 12 25
logo_gbaner_parczewlogo_g_1

Lokalny Program Rewitalizacji

Gmina Parczew od 2010r. posługuje się  Lokalnym Program Rewitalizacji Miasta Parczew jednak w związku z wejściem w życie Ustawy o rewitalizacji oraz Wytycznych  w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 należy ponownie dokonać analizy problemów oraz wyznaczyć obszary zdegradowane w gminie.

Zaktualizowany dokument będzie stanowił narzędzie do rozwiązywania kluczowych problemów społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych w Gminie Parczew w perspektywie lat 2017-2023. Ponadto stanowił będzie podstawę do aplikowania o środki finansowe na realizację projektów infrastrukturalnych i społecznych w ramach środków krajowych i regionalnych.

Formularz kontaktowy

read_mail

Zgłoś projekt

blank_page

Ankieta

list

Krok po kroku

  • Diagnoza kryzysowości gminy tj. pogłębiona analiza kwestii społecznych poprzez zastosowanie różnych metod badawczych.
  • Wyznaczanie obszaru zdegradowanego tj. obszaru na którym nasilone są negatywne zjawiska społeczne w szczególności bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, niski poziom edukacji oraz kapitału społecznego.
  • Wyznaczenie obszaru rewitalizacji (nie może obejmować terenów większych niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkałych przez więcej niż 30% mieszkańców gminy).
  • Przeprowadzenie konsultacji społecznych (badania ankietowe, spotkania konsultacyjne, spacery badawcze, badania fokusowe, organizacja punktów konsultacyjnych).
  • Weryfikacja założeń oraz opracowanie ostatecznej wersji LPR.
  • Zatwierdzenie LPR uchwałą Rady Miejskiej w Parczewie.

Aktualności

Plany na Parczew

Plany na Parczew

W toku prac nad sposobami rozwiązywania problemów na terenie obszaru rewitalizacji, powstał szereg pomysłów na działania rewitalizacyjne. Wśród nich znajdują...

Obszar rewitalizacji po konsultacjach

Obszar rewitalizacji po konsultacjach

Prezentujemy Państwu mapę przedstawiającą obszar rewitalizacji, który wyznaczony został w wyniku szczegółowej analizy danych oraz weryfikacji zgłaszanych formularzy konsultacyjnych przyjmowanych...

Koniec działalności Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych

Koniec działalności Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych

Szanowni Państwo, Informujemy, iż Punkty Informacyjno-Konsultacyjne zakończyły swoją działalność. W ramach prac nad Aktualizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Parczew na...

WNIOSKI Z III SPOTKANIA KONSULTACYJNEGO

WNIOSKI Z III SPOTKANIA KONSULTACYJNEGO

Dnia 11 stycznia 2017 roku odbyło się trzecie spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców Parczewa dotyczące rewitalizacji. W spotkaniu uczestniczyło 30 osób...

Zaprasza na spotkanie konsultacyjne dotyczące rewitalizacji

Zaprasza na spotkanie konsultacyjne dotyczące rewitalizacji

Szanowni Państwo; Burmistrz Parczewa  zaprasza na trzecie spotkanie konsultacyjne dotyczące rewitalizacji. Przedmiotem warsztatu  konsultacyjnego będzie praca nad pomysłami / projektami...

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny.

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny.

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym (03.01.2017) Punkt Informacyjno-Konsultacyjny, który funkcjonuje w Urzędzie Miejskim w Parczewie będzie nieczynny. Dyżur konsultanta odbędzie...