+48 83 355 12 25

Obszar rewitalizacji po konsultacjach

Prezentujemy Państwu mapę przedstawiającą obszar rewitalizacji, który wyznaczony został w wyniku szczegółowej analizy danych oraz weryfikacji zgłaszanych formularzy konsultacyjnych przyjmowanych w toku konsultacji społecznych. Obszar ten jako najbardziej zdegradowany wskazany został do rewitalizacji. Na obszarze rewitalizacji zaplanowane zostaną przedsięwzięcia rewitalizacyjne, które przyczynią się do złagodzenia sytuacji problemowych.

Mapa przedstawiającą obszar rewitalizacji