+48 83 355 12 25
logo_gbaner_parczewlogo_g_1

Lokalny Program Rewitalizacji

Gmina Parczew od 2010r. posługuje się  Lokalnym Program Rewitalizacji Miasta Parczew jednak w związku z wejściem w życie Ustawy o rewitalizacji oraz Wytycznych  w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 należy ponownie dokonać analizy problemów oraz wyznaczyć obszary zdegradowane w gminie.

Zaktualizowany dokument będzie stanowił narzędzie do rozwiązywania kluczowych problemów społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych w Gminie Parczew w perspektywie lat 2017-2023. Ponadto stanowił będzie podstawę do aplikowania o środki finansowe na realizację projektów infrastrukturalnych i społecznych w ramach środków krajowych i regionalnych.

Formularz kontaktowy

read_mail

Zgłoś projekt

blank_page

Ankieta

list

Krok po kroku

  • Diagnoza kryzysowości gminy tj. pogłębiona analiza kwestii społecznych poprzez zastosowanie różnych metod badawczych.
  • Wyznaczanie obszaru zdegradowanego tj. obszaru na którym nasilone są negatywne zjawiska społeczne w szczególności bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, niski poziom edukacji oraz kapitału społecznego.
  • Wyznaczenie obszaru rewitalizacji (nie może obejmować terenów większych niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkałych przez więcej niż 30% mieszkańców gminy).
  • Przeprowadzenie konsultacji społecznych (badania ankietowe, spotkania konsultacyjne, spacery badawcze, badania fokusowe, organizacja punktów konsultacyjnych).
  • Weryfikacja założeń oraz opracowanie ostatecznej wersji LPR.
  • Zatwierdzenie LPR uchwałą Rady Miejskiej w Parczewie.

Aktualności

Przebudowa Placu Wolności w Parczewie, realizowana w ramach projektu „Plac Wolności otwarty na kulturę i integrację”.

zakres przedmiotu zamówienia wykonanie nowej płyty placu z nowymi chodnikami i miejscami postojowymi oraz sceną, wykonanie nowego skrzynkowego systemu retencyjno...

„Kompleksowa rewitalizacja Osiedla Polna w Parczewie realizowana w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Parczew 2017-2023 – Zadanie 3 Centrum Spotkań Międzypokoleniowych”.

Zakres prac: Zadanie nr 1Teren I1) Budowa ścieżek i placów z kostki betonowej;2) Wyposażenie w elementy małej architektury: urządzenia do...

Konferencja podsumowująca projekt

Konferencja podsumowująca projekt

Dnia 30 maja 2017 odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Parczew na lata 2017-2023”.  W ramach...

Aktualizacja LPR uchwalona!

Aktualizacja LPR uchwalona!

Dnia 29 maja 2017 roku radni Rady Miejskiej podjęli uchwałę o przyjęciu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Parczew na lata...

Komitet Rewitalizacji zaopiniował LPR

Komitet Rewitalizacji zaopiniował LPR

Dnia 23.05.2017r. odbyło się drugie posiedzenie Komitetu Rewitalizacji. Podczas spotkania    członkowie komitetu zapoznali się z założeniami dokumentu Aktualizacja Lokalnego Programu...

Ostatnie spotkanie konsultacyjne już za nami

Ostatnie spotkanie konsultacyjne już za nami

Spotkanie konsultacyjne, które odbyło się 26.04.2017 roku było już ostatnim z serii spotkań organizowanych w ramach prac nad aktualizacją Lokalnego...