+48 83 355 12 25

Podpisanie umowy na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji

parczewDnia 19.07.2016r. Burmistrz Parczewa Paweł Kędracki wraz ze Skarbnik Gminy Anną Makówką podpisali w Departamencie Zarządzania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego umowę na realizację projektu pt. „Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Parczew na lata 2017-2023”.
Dokument ten opracowany zostanie na podstawie szerokich konsultacji społecznych wśród mieszkańców oraz lokalnych przedsiębiorców i organizacji pozarządowych poprzez co stanowił będzie narzędzie do rozwiązywania kluczowych problemów społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych Miasta Parczew. Ponadto Program Rewitalizacji będzie podstawą do aplikowania o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 na realizację projektów infrastrukturalnych i społecznych.

Print Friendly, PDF & Email