+48 83 355 12 25

Spacer z ekspertem

7 września na terenie Parczewa odbyła się wizja lokalna przeprowadzona przez Panią Aleksandre Czyżewską Eksperta ds. rewitalizacji  przy Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie. W obecności przedstawicieli gminy  oraz wykonawcy Lokalnego Programu Rewitalizacji, podczas spaceru badawczego, ekspert zapoznała się z warunkami życia mieszkańców, stanem architektonicznym oraz infrastruktury Parczewa. W trakcie spotkania omówiono dobór metod przeprowadzenia pogłębionej analizy problemów społecznych wśród mieszkańców oraz wyznaczenia obszaru zdegradowanego czyli wymagającego wsparcia. Pani ekspert dostrzegła  pozytywne zmiany zachodzące w Parczewie będące wynikiem  przeprowadzonej  w latach poprzednich rewitalizacji przestrzeni miejskiej oraz stworzenia przyjaznych warunków życia dla mieszkańców. Jednocześnie wskazywała, iż posiadamy potencjał, który powinien stanowić przedmiot kolejnych działań rewitalizacji w obecnym okresie programowania .

 

Print Friendly, PDF & Email