+48 83 355 12 25

Zaproszenie na spotkanie dla organizacji pozarządowych

parczewBurmistrz Parczewa zaprasza wszystkich przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Parczew do udziału w spotkaniu otwartym dotyczącym opracowania  Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Parczew na lata 2017-2023. Na spotkaniu przedstawione zostaną założenia projektu oraz inspiracje do pracy nad pomysłami na działania rewitalizacyjne. Ponadto w drodze konkursu wybrany zostanie Lokalny Animator NGO  tj. osoba reprezentująca organizacje pozarządowe z terenu Gminy Parczew  w procesie rewitalizacji.
Spotkanie odbędzie się 3 października na Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Parczewie w godz. 14.00-16.00
Ponadto informujemy, iż w listopadzie rozpocznie się cykl spotkań konsultacyjnych  skierowany do wszystkich mieszkańców Gminy Parczew, w tym przedsiębiorców i organizacji pozarządowych.

Print Friendly, PDF & Email