+48 83 355 12 25

Zostań Lokalnym Animatorem NGO!

parczewDziałasz w stowarzyszeniu lub fundacji?
Znasz potrzeby lokalnych organizacji pozarządowych?
Zostań Lokalnym Animatorem NGO!

W ramach prac nad opracowaniem aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Parczew na lata 2017-2023 Burmistrz Parczewa ogłasza konkurs otwarty na Lokalnego Animatora ngo.
Animatorem może zostać osoba aktywnie działająca lub pracując na rzecz organizacji pozarządowej, znająca problemy i potrzeby organizacji oraz mająca doświadczenie w pracy z organizacjami z terenu gminy Parczew.
Do zadań animatora należało będzie:
– reprezentowanie interesów lokalnych organizacji pozarządowych w procesie rewitalizacji,
– diagnoza problemów  oraz potrzeb społecznych w obszarach działania organizacji pozarządowych,
– stały kontakt i współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz motywowanie ich do aktywnego uczestnictwa w pracach nad opracowaniem LPR,
– opracowanie projektów działań ngo,
– aktywne uczestnictwo w spotkaniach konsultacyjnych ,
– ścisła współpraca z wykonawcą LPR.

Aby zgłosić się należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go na adres rewitalizacja@parczew.com  lub do Urzędu Miejskiego w Parczewie , ul. Warszawska 24, 21-200 Parczew  z dopiskiem „Zgłoszenie Lokalny Animator NGO”. Termin nadsyłania  zgłoszeń 29.09.2016r. Wybór Animatora nastąpi w drodze głosowania podczas spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbędzie się 3 października na Sali Urzędu Miejskiego w Parczewie w godz. 14.00-16.00

Formularz zgłoszeniowy – plik pdf

Print Friendly, PDF & Email