+48 83 355 12 25

ODBYŁO SIĘ PIERWSZE SPOTKANIE OTWARTE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

small1    W dniu wczorajszym odbyło się pierwsze spotkanie otwarte w ramach projektu Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Parczew na lata 2017-2013. Na spotkaniu przedstawiciele organizacji pozarządowych zapoznali się z założeniami projektu oraz specyfiką programów rewitalizacyjnych. Ekspert firmy EKO-GEO Consulting przybliżyła możliwości  uzyskania dofinansowania w ramach środków RPO WL 2014-2020 w ramach  Podziałania 13.3. Rewitalizacja obszarów miejskich.
Podczas spotkania w drodze głosowania wybrany został Lokalny Animator NGO. Największą liczbę głosów uzyskała Pani Iwona Sokołowska .  Animator będzie reprezentował interesy lokalnych organizacji  służył pomocą w przygotowywaniu projektów społecznych do programu rewitalizacji.
Zapraszamy do zapoznania się z materiałami  informacyjnymi ze spotkania.
Materiały:

  1. Prezentacja – Rewitalizacja w nowym okresie programowania 2014-2020.
  2. Prezentacja – Rola organizacji pozarządowych w procesie opracowania aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Parczew na lata 2017-2023”.
  3. Prezentacja – Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Parczew na lata 2017-2023

 

Fotorelacja:

Print Friendly, PDF & Email