+48 83 355 12 25

Szkolenie Członków zespołu ds. rewitalizacji

img_20161019_101944Dnia 19.10.2016r. Członkowie zespołu ds. rewitalizacji uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym programowania rewitalizacji. Uczestnicy zapoznali się między innymi z zasadami prowadzenia procesu opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji, diagnozowania obszarów problemowych w gminie, wyznaczania obszarów zdegradowanych oraz z metodami zdefiniowania obszaru rewitalizacji. Ponadto na szkoleniu omówiono etapy wdrażania programu rewitalizacji w tym prowadzenie monitoringu i ewaluacji procesu rewitalizacji.

W październiku i listopadzie odbędą się kolejne dwa szkolenia dla osób bezpośrednio zaangażowanych w opracowywanie Programu Rewitalizacji. Szkolenia organizowane są w ramach projektu realizowanego przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami szkoleniowymi.

Materiały szkoleniowe – plik pdf

Print Friendly, PDF & Email