+48 83 355 12 25

DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W BADANIU ANKIETOWYM

   Informujemy, iż zakończył się etap zbierania ankiet dotyczących rewitalizacji. Dziękujemy Państwu za aktywny udział w badaniu i wskazanie problemów oraz  miejsc ich występowania. Wyniki badania ankietowego stanowiły będą uzupełnienie prowadzonej przez specjalistów analizy danych statystycznych, dotyczących aspektów społecznych, gospodarczych, funkcjonalno-przestrzennych, środowiskowych i technicznych na terenie gminy Parczew. Uzyskane informacje pozwolą określić obszary zdegradowane na terenie gminy. Na terenach zdegradowanych  wyznaczone zostaną obszary rewitalizacji, na których prowadzone będą działania rewitalizacyjne.

Print Friendly, PDF & Email