+48 83 355 12 25

KOMITET REWITALIZACJI

Szanowni Państwo,

   Burmistrz Parczewa zaprasza przedstawicieli lokalnych środowisk w tym mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz innych grup interesariuszy, do prac w Komitecie Rewitalizacji.

   Zadaniem Komitetu Rewitalizacji jest wspieranie działań Burmistrza Parczewa w obszarze rewitalizacji, stanowienie forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy a przede wszystkim sprawowanie funkcji opiniodawczo – doradczych w sprawach związanych z opracowaniem  i wdrażaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji. Ponadto Komitet prowadził będzie monitoring  i ocenę skuteczności działań procesu rewitalizacji w gminie Parczew.

   Wybór członków oraz zadania, organizacja i tryb pracy Komitetu Rewitalizacji określa Regulamin Komitetu Rewitalizacji przyjęty Zarządzeniem Burmistrza Parczewa Nr 460/16 z dnia 07.11.2016r.
Chęć przystąpienia do Komitetu należy zgłosić  w formie pisemnej tj. Deklaracji uczestnictwa (zgodnie ze wzorem) do Sekretariatu Urzędu Miejskiego w Parczewie ul. Warszawska 24 do dnia 18.11.2016r.

   Wybór członków Komitetu nastąpi zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

Załączniki:

Print Friendly, PDF & Email