+48 83 355 12 25

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO

Szanowni Państwo,
Bardzo dziękujemy  mieszkańcom za liczny udział w badaniu ankietowym dotyczącym określenia obszarów problemowych na terenie Gminy Parczew. Ankiety dostępne były w formie elektronicznej, papierowej oraz w Punktach Informacyjno-Konsultacyjnych. W czasie trwania badania uzyskano łącznie 768 ankiet. Uzyskane informacje pozwolą określić obszary zdegradowane na terenie gminy. Wyniki badań zawarte zostały w Raporcie z przeprowadzonego badania ankietowego
Zapraszamy do zapoznania się z Raportem

Raport z badań ankietowych LPR Parczew

Print Friendly, PDF & Email