+48 83 355 12 25

REWITALIZACJA….. NA JARMARKU

Podczas  Drugiego  Jarmarku Pszczelarskiego eksperci ds. rewitalizacji przeprowadzili warsztaty diagnostyczne dotyczące identyfikacji  problemów i potrzeb mieszkańców.  Uczestnicy jarmarku chętnie dzieli się swoimi uwagami, zgłaszali miejsca wymagające rewitalizacji oraz wskazywali potrzeby ożywienia gospodarczego oraz turystycznego gminy Parczew. Wszystkie informacje zostały zapisane oraz umieszczone na tablicy, tak aby każdy mógł się zapoznać ze zgłaszanymi uwagami. Uzyskane informacje stanowiły będą uzupełnienie przeprowadzonych dotychczas badań ankietowych, wywiadów w Punktach Informacyjno-Konsultacyjnych oraz spotkań konsultacyjnych i służyły będą wyznaczeniu obszaru zdegradowanego.

Bardzo dziękujemy Państwu za aktywny udział oraz współpracę w zakresie diagnozy sytuacji problemowych oraz włączania się w proces tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Fotorelacja

Print Friendly, PDF & Email