+48 83 355 12 25

DO PUŁAW PO DOBRE PRAKTYKI

W zeszłym tygodniu przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych pojechali do Puław aby zobaczyć jak prowadzić działania rewitalizacyjne nakierunkowane na ożywienie zdegradowanych obszarów miasta poprzez przedsięwzięcia społeczne. Pracownicy Wydziału Rozwoju Miasta Puławy podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniami z zakresu zrealizowanych już projektów rewitalizacyjnych, jak również dobrych praktyk dotyczących tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji zgodnie z aktualnymi wytycznymi. Większość czasu poświęcili jednak na przekazywaniu know how z zakresu angażowania mieszkańców do podejmowania inicjatyw oraz generowania projektów społecznych.
Uczestnicy wizyty studyjnej odwiedzili również Lokalną Grupą Działania „Zielony Pierścień” w Kośminie, która zaprezentowała swoje doświadczenia z zakresu działań społecznych oraz gospodarczych. Zaprezentowano projekt Kempingu Zielona Dolina oraz odbudowy Dworu rodziny Kossaków jako przykładu nadania nowej funkcji dla zdegradowanego budynku zabytkowego (siedziba lokalnych organizacji pozarządowych, mini skansen, salonik …., miejsce prowadzenia działalności turystycznej i rekreacyjnej).
Udział w wizycie studyjnej był szansą na zapoznanie się z dobrymi praktykami oraz zagrożeniami płynącymi związanymi z działaniami rewitalizacyjnymi. Ponadto, dla uczestników stanowiła inspirację do tworzenia nowych projektów i przedsięwzięć społecznych na rzecz mieszkańców Parczewa.

Fotorelacja

Print Friendly, PDF & Email