+48 83 355 12 25

KARTA PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH

Zapraszamy Państwa do zgłaszania przedsięwzięć rewitalizacyjnych tj. fiszek projektów, które chcielibyście Państwo zrealizować na obszarze rewitalizacji. Zgłoszone przedsięwzięcie powinno być zlokalizowane na obszarze rewitalizacji i rozwiązywać zdiagnozowane na nim problemy społeczne oraz przestrzenno-funkcjonalne lub gospodarcze lub techniczne lub środowiskowe. Zgłaszane mogą być zarówno przedsięwzięcia inwestycyjne, gospodarcze jak również projekty społeczne tzw. miękkie. Zgłoszone przedsięwzięcia będą miały szansę zostać wpisane do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Parczew na lata 2017-2023 na listę planowanych podstawowych przedsięwzięć lub ujęte w ramach charakterystyki pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Ujęcie poszczególnych przedsięwzięć w LPR będzie podstawą do aplikowania o środki na dofinansowanie zaplanowanych w nim inwestycji, przedsięwzięć między innymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Przedsięwzięcia należy zgłaszać za pośrednictwem Karty Przedsięwzięć rewitalizacyjnych do dnia 15.01.2017r., do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Parczewie lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres rewitalizacja@parczew.com

Zdiagnozowane problemy na obszarze rewitalizacji

Obszar rewitalizacji – mapa

Karta przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Print Friendly, PDF & Email