+48 83 355 12 25

Zaprasza na spotkanie konsultacyjne dotyczące rewitalizacji

Szanowni Państwo;

Burmistrz Parczewa  zaprasza na trzecie spotkanie konsultacyjne dotyczące rewitalizacji. Przedmiotem warsztatu  konsultacyjnego będzie praca nad pomysłami / projektami przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
Na spotkanie zapraszamy w szczególności osoby oraz przedstawicieli podmiotów, które zainteresowane są prowadzeniem działań na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacji, w sferze społecznej, kulturalnej, sportowej, ekologicznej. Przykładowymi działaniami „miękkimi” na obszarze rewitalizacji mogą być np.  działania przyczyniające się do powrotu na rynek pracy osób wykluczonych społecznie, zwiększenie dostępności do usług społecznych, działania edukacyjne i świadomościowe skierowane do dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz seniorów, zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców, zwiększenie oferty kulturalnej i sportowej dla mieszkańców lub inne.
Ponadto, podczas spotkania eksperci doradzą przedsiębiorcom, którzy planują rozwój swoich przedsiębiorstw poprzez stworzenie nowej lub rozwinięcie dotychczasowej oferty, poprzez zagospodarowanie zdegradowanych obiektów/budynków i nadanie im nowej funkcji np.: gospodarczej, turystycznej, rekreacyjnej. Na przedsięwzięcia ujęte w LPR przedsiębiorcy będą mogli aplikować o środki na realizację projektów rewitalizacyjnych między innymi w ramach programu RPOWL 2014-2020 Działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich. Dla zainteresowanych przekazujemy Kryteria wyboru projektów w ramach Działania 13.3.
Wspólnie wypracowane fiszki projektowe będą stanowiły centralny element Lokalnego Programu Rewitalizacji.
Spotkanie odbędzie się dnia 11.01.2017r. w godz. 14.00-17.00  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Parczewie.

Zapraszamy!

Kryteria wyboru projektów 13.3

Karta przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Print Friendly, PDF & Email