+48 83 355 12 25

WNIOSKI Z III SPOTKANIA KONSULTACYJNEGO

Dnia 11 stycznia 2017 roku odbyło się trzecie spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców Parczewa dotyczące rewitalizacji. W spotkaniu uczestniczyło 30 osób w tym między innymi przedstawiciele organizacji pozarządowych, Rady Miejskiej oraz przedsiębiorców. Podczas spotkania uczestnicy wskazali  jakie działania należy podjąć, aby wyprowadzić obszar rewitalizacji z kryzysu.

Ponadto, podczas spotkania zaprezentowane zostało przykładowe przedsięwzięcie rewitalizacyjne o charakterze społecznym oraz omówiono zasady przygotowania Kart przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Ostatnim punktem spotkania były konsultacje indywidualne z osobami zainteresowanym realizację działań na obszarze rewitalizacji.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział w konsultacjach oraz liczymy na kolejne propozycje działań społecznych na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacji.

Poniżej przedstawiamy Państwu wyniki ze spotkania konsultacyjnego.

 

Załączniki

Wyniki III spotkania konsultacyjnego.

Fotorelacja

Print Friendly, PDF & Email