+48 83 355 12 25

Obszar rewitalizacji po konsultacjach

Prezentujemy Państwu mapę przedstawiającą obszar rewitalizacji, który wyznaczony został w wyniku szczegółowej analizy danych oraz weryfikacji zgłaszanych formularzy konsultacyjnych przyjmowanych w toku konsultacji społecznych. Obszar ten jako najbardziej zdegradowany wskazany został do rewitalizacji. Na obszarze rewitalizacji zaplanowane zostaną przedsięwzięcia rewitalizacyjne, które przyczynią się do złagodzenia sytuacji problemowych.

Mapa przedstawiającą obszar rewitalizacji

 

Print Friendly, PDF & Email