+48 83 355 12 25

Plany na Parczew

W toku prac nad sposobami rozwiązywania problemów na terenie obszaru rewitalizacji, powstał szereg pomysłów na działania rewitalizacyjne. Wśród nich znajdują się  między innymi działania mające na celu przywrócenie funkcji rekreacyjnych zalewu miejskiego, rewitalizacja centrum Parczewa, rewaloryzacja parku miejskiego przy ul. 11 Listopada, rewitalizacja dworca PKP, zagospodarowanie rzek oraz działania na rzecz aktywizacji społecznej osób starszych i młodzieży. Z pomocą urbanistów i architektów przygotowane zostały analizy funkcjonalno-przestrzenne, które zawierają możliwości zagospodarowania zdegradowanych przestrzeni tak aby w pełni były dostępne i służyły ożywieniu społecznemu oraz rozwojowi gospodarczemu.

Niebawem przedstawimy Państwu pełną listę zaplanowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Zapraszamy do zapoznania się z wizualizacją planowanych rozwiązań.

Print Friendly, PDF & Email