+48 83 355 12 25

Komitet Rewitalizacji zaopiniował LPR

Dnia 23.05.2017r. odbyło się drugie posiedzenie Komitetu Rewitalizacji. Podczas spotkania    członkowie komitetu zapoznali się z założeniami dokumentu Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Parczew na lata 2017-2023. Po dyskusji w drodze głosowania komitet zaopiniował pozytywnie dokument.

Fotorelacja

Print Friendly, PDF & Email