+48 83 355 12 25

Ostatnie spotkanie konsultacyjne już za nami

Spotkanie konsultacyjne, które odbyło się 26.04.2017 roku było już ostatnim z serii spotkań organizowanych w ramach prac nad aktualizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Parczew na lata 2017-2023. Celem spotkania była konsultacja społeczna projektu dokumentu, który powstawał od lipca 2016r. Podczas spotkania zaprezentowano najważniejsze elementy dokumentu w tym: obszar rewitalizacji, wizję oraz cel główny dokumentu.  Ponadto przedstawiono strukturę celów strategicznych oraz zaplanowanych działań i przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Projekt LPR spotkał się akceptacją uczestników spotkania wraz z obszarem rewitalizacji jakim został objęty, działaniami i projektami zapisanymi w LPR. W spotkaniu wzięło udział 30 osób w tym przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, ośrodków pomocy społecznej oraz Radnych Rady Miejskiej.

Fotorelacja

Print Friendly, PDF & Email