+48 83 355 12 25

Aktualizacja LPR uchwalona!

Dnia 29 maja 2017 roku radni Rady Miejskiej podjęli uchwałę o przyjęciu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Parczew na lata 2017-2023.

Głównym celem programu jest ograniczenie skali występowania negatywnych zjawisk i procesów na obszarze rewitalizacji, poprzez działania nastawione na kompleksowe wykorzystanie posiadanego potencjału i zasobów.

Na potrzeby aktualizacji LPR na nowo wyznaczony został obszar rewitalizacji, na którym zaplanowano realizację aż 32 projektów rewitalizacyjnych. Działania realizowane będą przez wielu beneficjentów, w tym Gminę Parczew oraz instytucje samorządowe, organizacje pozarządowe i przedsiębiorców działających na obszarze rewitalizacji.

Aktualizacja LPR po ostatecznej akceptacji Urzędu Marszałkowskiego i wpisaniu  dokumentu do Wykazu gminnych programów rewitalizacji województwa lubelskiego umożliwi pozyskiwanie środków zewnętrznych, w tym funduszy unijnych na realizację wybranych projektów.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z aktualizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Parczew na lata 2017-2023.

Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Parczew na lata 2017-2023

Print Friendly, PDF & Email