+48 83 355 12 25

Konferencja podsumowująca projekt

Dnia 30 maja 2017 odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Parczew na lata 2017-2023”.  W ramach projektu przeprowadzono szereg działań mających na celu opracowanie aktualizacji LPR w tym szczegółowe analizy danych, badania ankietowe oraz spotkania konsultacyjne z mieszkańcami. W wyniku realizacji projektu Gmina Parczew  dokonała aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Parczew na lata 2017-2023, która została przyjęta uchwałą Rady Miejskiej w Parczewie. W aktualizacji znajduje się na nowo wyznaczony obszar rewitalizacji oraz lista przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które przyczynią się do poprawy warunków życia w sferze społecznej, kulturalnej oraz gospodarczej mieszkańców. Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w pracę nad dokumentem w tym mieszkańcom  za aktywny udział w spotkaniach konsultacyjnych i zgłaszane pomysły. Szczególne podziękowania składamy  Członkom zespołu ds. rewitalizacji oraz ekspertom zewnętrznym firmy Eko-Geo Consulting, którzy włożyli wiele serca i zaangażowania w pracę nad opracowaniem aktualizacji LPR.

Fotorelacja

Print Friendly, PDF & Email