+48 83 355 12 25

„Kompleksowa rewitalizacja Osiedla Polna w Parczewie realizowana w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Parczew 2017-2023 – Zadanie 3 Centrum Spotkań Międzypokoleniowych”.

Zakres prac:

 1. Zadanie nr 1
  Teren I
  1) Budowa ścieżek i placów z kostki betonowej;
  2) Wyposażenie w elementy małej architektury: urządzenia do ćwiczeń, stoły do gry, kosze na śmieci, ławki;
  3) Odbudowa trawnika po pracach budowlanych;
  4) Wykonanie nasadzeń;
  Teren II
  1) Budowa ścieżek i placów z kostki betonowej;
  2) Wyposażenie w elementy małej architektury: urządzenia do ćwiczeń, stoły do gry, kosze na śmieci, ławki;
  3) Odbudowa trawnika po pracach budowlanych;
  4) Wykonanie nasadzeń;
 2. Zadanie nr 2
  1) Rozbiórkę istniejących obrzeży na wysokości projektowanych ciągów pieszych;
  2) Rozbiórkę istniejących nawierzchni chodników;
  3) Roboty związane z zabezpieczeniem istniejącej infrastruktury kolidującej z inwestycją;
  4) Ułożenie nowoprojektowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni odpowiadającej wymaganej nośności jak dla KR1 na gruntach zaliczanych do kategorii podłoża G3 – wykonanie chodników z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm obramowanych obrzeżem lekkim 6×20 cm;
  5) Roboty ziemne;
  6) Roboty nawierzchniowe;
  7) Roboty porządkowe.
 3. Zadanie nr 3 obejmuje m. in.:
  1) Rozbiórkę istniejącego krawężnika i obrzeży na wysokości remontowanych elementów dróg, ciągów pieszych, jezdnych i chodników;
  2) Rozbiórkę istniejących nawierzchni dróg manewrowych i ciągów pieszych, jezdnych o nawierzchni asfaltowej oraz chodników, nawierzchni z płyt ażurowych na miejscach postojowych;
  3) Roboty związane z zabezpieczeniem istniejącej infrastruktury kolidującej z inwestycją w przypadku odkrycia;
  4) Ułożenie nowych warstw nawierzchniowych z ewentualnym uzupełnieniem podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5;
  5) Wykonanie nowych warstw nawierzchniowych na planowanym utwardzeniu działki;
  6) Roboty ziemne;
  7) Roboty porządkowe.
 4. Zadanie nr 4
  1) Instalację monitoringu CCTV;
  2) Wymianę istniejących słupów oraz opraw oświetleniowych.
 5. Zadanie nr 5
  1) Rozbiórka istniejących posadzek i wykonanie nowych w celu dostosowania pomieszczeń do wys. 3,0 m;
  2) Naprawa zewnętrznego tynku w miejscach uszkodzeń;
  3) Malowanie elewacji;
  4) Rozbiórka istniejących ścian działowych;
  5) Nowe ściany działowe – beton komórkowy gr. 12 cm, tynk cemwntowo – wapienny 1,5 cm;
  6) Utworzenie aneksu kuchennego samoobsługowego: glazura, terakota, wyposażenie (zlew, umywalka, meble);
  7) Montaż elementów ażurowych elementów ozdobnych na suficie poprawiających estetykę i akustykę (płyty rastrowe) we wszystkich pomieszczeniach;
  8) Gładziowanie tynków oraz sufitów we wszystkich pomieszczeniach;
  9) Położenie terakoty we wszystkich pomieszczeniach,
  10) Przebudowa łazienek polegająca na rozbiórce istniejących ścian działowych i budowie nowych w łazienkach z betonu komórkowego. Wymiana terakoty i glazury. Zakup podstawowego wyposażenia (umywalki, meble, pisuary, miski ustępowe, baterie);
  11) Powłoki malarskie we wszystkich pomieszczeniach – farba akrylowa;
  12) Wymiana terakoty i glazury w pomieszczeniach sanitarnych oraz zapleczu socjalno-kuchennym;
  13) Obudowa pionów kanalizacyjnych płytą k.-g.;
  14) Zakup wyposażenia sali multimedialnej – krzeseł, stołów, tablic ekspozycyjnych, szafy, wertykale, projektor z osprzętem, ekran projekcyjny itp.;
  15) Wylewka samopoziomująca we wszystkich pomieszczeniach – wyrównanie lastryko, przygotowanie do położenia płytek;
  16) Wszystkie wewnętrzne drzwi i zewnętrzne do wymiany
  17) Wykonanie wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej;
  18) Wykonanie wewnętrznej instalacji wentylacji grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie;
  19) Wykonanie rozdzielnicy elektrycznej;
  20) Wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego;
  21) Wykonanie instalacji gniazd wtykowych;
  22) Wykonanie instalacji CCTV.
Print Friendly, PDF & Email