+48 83 355 12 25

Budowa parkingu przy szpitalu w Parczewie

Burmistrz Parczewa informuje, że w dn. 13.07.2021r. Gmina Parczew podpisała umowę na „Budowę parkingu przy szpitalu w Parczewie”.

Jest to kolejne zadanie realizowane w ramach projektu „Parczew-tradycja, pasja nowoczesność” współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa infrastruktura społeczna, Działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich.

Roboty budowlane realizowane będą przez firmę PROFIL Andrzej Szwaj z Parczewa. Planowane rozpoczęcie prac nastąpi w 3 dekadzie lipca 2021r z terminem zakończenia do 11 września 2021r. W trakcie realizacji wystąpią utrudnienia z powodu czasowego zamknięcia parkingu. Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.

Print Friendly, PDF & Email