+48 83 355 12 25

„Rewaloryzacja Pomnika Niepodległości wraz z terenem przyległym w Parczewie”

Firma Usługi Kamieniarsko-Budowlane Izabela Mikulska , os. Sosnówka 11/1, 26-060 Chęciny, w okresie od maja 2022r. do sierpnia 2022r. była wykonawcą robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rewaloryzacja Pomnika Niepodległości wraz z terenem przyległym w Parczewie” w ramach projektu pn. Pasja- tradycja pasja, nowoczesność.

Z zakres przedmiotu zamówienia wchodziło m.in.:

  1. Wykonanie rewitalizacji Pomnika Niepodległości
  2. Rozbiórka istniejącej komunikacji pieszej, ławek i koszy na śmieci,
  3. Wykonanie nowych ciągów komunikacji pieszej z płyt z promieniowanych (granit cięty- 231,70m2) z obrzeżem z granitu ciętego (146,0 m).
  4. Wykonanie sieci elektrycznej – oświetlenie (2 szt.), oświetlenie pomnika (5 szt.), monitoring (2 kamery)
  5. Wykonanie elementów małej architektury, ławki ( 4szt.) i kosze na śmieci (4 szt.)
  6. Nasadzenie roślin.

Wartość robót brutto wyniosła 418 200,00 .

Print Friendly, PDF & Email