+48 83 355 12 25

Wpisy odumparczew

Rewaloryzacja jadłodajni wraz z nadaniem nowych funkcji społecznych

Rewaloryzacja jadłodajni wraz z nadaniem nowych funkcji społecznych

„Rewaloryzacja Pomnika Niepodległości wraz z terenem przyległym w Parczewie”

„Rewaloryzacja Pomnika Niepodległości wraz z terenem przyległym w Parczewie”

Firma Usługi Kamieniarsko-Budowlane Izabela Mikulska , os. Sosnówka 11/1, 26-060 Chęciny, w okresie od maja 2022r. do sierpnia 2022r. była...

Stara Kotłownia

Stara Kotłownia

W parczewskiej Szkole Podstawowej numer 3 trwają ostatnie prace przy tworzeniu Młodzieżowego Domu Kultury, nazwanego „stara kotłownia”. Miejsce to znajduje...

Zagospodarowanie parku przy ul. Ogrodowej i Kościelnej

Zagospodarowanie parku przy ul. Ogrodowej i Kościelnej

W ramach programu rewitalizacji przywracamy funkcjonalność parku przy ul.: Kościelnej i Ogrodowej. Prace przewidują wykonanie m.in.: alejek z kostki betonowej (o dł....

Budowa parkingu przy szpitalu w Parczewie

Budowa parkingu przy szpitalu w Parczewie

Burmistrz Parczewa informuje, że w dn. 13.07.2021r. Gmina Parczew podpisała umowę na „Budowę parkingu przy szpitalu w Parczewie”. Jest to kolejne zadanie...

Przebudowa Placu Wolności w Parczewie, realizowana w ramach projektu „Plac Wolności otwarty na kulturę i integrację”.

zakres przedmiotu zamówienia wykonanie nowej płyty placu z nowymi chodnikami i miejscami postojowymi oraz sceną, wykonanie nowego skrzynkowego systemu retencyjno...

„Kompleksowa rewitalizacja Osiedla Polna w Parczewie realizowana w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Parczew 2017-2023 – Zadanie 3 Centrum Spotkań Międzypokoleniowych”.

Zakres prac: Zadanie nr 1Teren I1) Budowa ścieżek i placów z kostki betonowej;2) Wyposażenie w elementy małej architektury: urządzenia do...

Konferencja podsumowująca projekt

Konferencja podsumowująca projekt

Dnia 30 maja 2017 odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Parczew na lata 2017-2023”.  W ramach...

Aktualizacja LPR uchwalona!

Aktualizacja LPR uchwalona!

Dnia 29 maja 2017 roku radni Rady Miejskiej podjęli uchwałę o przyjęciu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Parczew na lata...

Komitet Rewitalizacji zaopiniował LPR

Komitet Rewitalizacji zaopiniował LPR

Dnia 23.05.2017r. odbyło się drugie posiedzenie Komitetu Rewitalizacji. Podczas spotkania    członkowie komitetu zapoznali się z założeniami dokumentu Aktualizacja Lokalnego Programu...

1 2 3 5